Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal


En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Granja Escola Terapeutica L’auró, S.L.L. declara haver adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries, exigides per la mateixa.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que si escau s’estableixi amb Granja Escola Terapeutica L’auró, així com l’acompliment de les tasques d’informació, millora de la qualitat dels serveis, comercialització (tasca aquesta última sempre identificada com a tal), enviament de butlletins comercials i altres activitats similars, pròpies de Granja Escola Terapeutica L’auró.

El client reconeix i accepta que els proveïdors tècnics d’alguns productes, de forma excepcional i si fos necessari per resoldre qualsevol incidència de tipus tècnic, podran accedir de forma remota al servidor físic en el qual es trobi allotjat el producte i, per tant, al contingut del mateix. Arribat el cas, les seves accions es limitarien a l’execució dels treballs necessaris per resoldre la incidència, sense utilitzar la intervenció ni les dades als quals poguessin tenir accés per a altres finalitats.

El client podrà, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, reconeguts en la LOPD. L’exercici d’aquests drets podrà realitzar-ho mitjançant sol·licitud escrita dirigida a Granja Escola Terapeutica L’auró, S.L.L. en la següent adreça: Casa l’Auró – Camí de St. Salvador s/n – 25751 Llanera (Lleida). També, podran exercitar-se aquests drets en els termes que la normativa aplicable estableix, disponibles per a la seva consulta en http://www.agpd.es/.

El client manifesta que totes les dades facilitades per ell, són certs i correctes i es compromet a mantenir-los actualitzats, comunicant, a Granja Escola Terapeutica L’auró, qualsevol modificació dels mateixos. El client respondrà de la veracitat de les seves dades i serà l’únic responsable de quants conflictes o litigis poguessin resultar per la falsedat dels mateixos.