Avís legal

DADES GENERALS

D’acord amb l’article 10 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic posem a la seva disposició les següents dades:

En la web auronatura.org hi ha una sèrie de continguts de caràcter informatiu sobre serveis i activitats relacionades.

El principal objectiu es facilitar als clients i al públic en general, la informació relativa a la empresa, els productes i serveis que s’ofereixen.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment a lo referent en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) s’informa al usuari que totes les dades que ens proporcioni poden ser incorporats a en un fitxer, creat i mantingut sota la responsabilitat d’Auro Natura.

Sempre es respectarà la confidencialitat de les seves dades personals que només seran utilitzats amb la finalitat de gestionar els serveis oferts, atendre a les sol·licituds, així com remetre informació tècnica, comercial o publicitària per via ordinària o electrònica. Per exercir els seus drets d’oposició, rectificació o cancel·lació, haurà de dirigir-se al següent correu hola@auronatura.org

CONDICIONS D’US

Les condicions d’accés i us del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari a realitzar un bon us de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

Ser usuari de la web de auronatura.org implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i el que exposa la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si per algun motiu no està d’acord amb aquestes condicions no continuï utilitzant aquesta web.

Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.

RESPONSABILITATS

Auro Natura no es fa responsable dels danys i perjudicis que es produeixen per errors o males configuracions del software instal·lat en l’ordenador del internauta. S’exclou de tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o error que es produeixi quan l’usuari es connecti a internet. Igualment no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web.

Així mateix, Auro Natura es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació de la seva pàgina web, així com la configuració o presentació de la mateixa, en qualsevol moment sense assumir cap tipus de responsabilitat.

Li comuniquem que qualsevol preu que pugui veure en la nostra web serà totalment orientatiu. Si l’usuari desitja saber amb exactitud el preu o si el producte en el moment actual conta amb alguna oferta de la qual es pugui beneficiar ha d’acudir a la seu Auro Natura.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l’activitat que en ell es desenvoluparà seran competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.